+45 26 64 49 95
support@svenstrupbadmintonklub.dk

Ekstraordinær generalforsamling

Som nogle nok er klar over blev der onsdag i sidste uge afholdt generalforsamling i klubben. Referatet herfra kan findes her.

Vi fik i forbindelse med generalforsamlingen desværre ikke valgt nogle medlemmer til bestyrelsen, og står derfor med en bestyrelse der i dag kun består af en formand. Vi skal derfor ifølge vores vedtægter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvilket vil finder sted torsdag d. 22. oktober klokken 19:00 i Cafeteriet i Svenstrup Skolehal. Dagsordenen er som følger:

 1. Velkomst
 2. Valg af referent
 3. Valg af ordstyrer
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skal vælges mellem 2 og 4 personer til bestyrelsen.
Interessen for at være en del af bestyrelsen har desværre været faldende de sidste åringer, hvilket med alt tydelighed har vist sig til årets generalforsamling. Jeg tror dette skyldes mangel på tydeliggørelse, om hvad denne post indebærer og måske en frygt for at det indebærer en relativ stor arbejdsbyrde. I kraft af den måde klubben er struktureret på, med mange små/store udvalg til at varetage rigtig mange af de praktiske opgaver, er arbejdsbyrden i bestyrelsen noget mindre end man måske kunne forestille sig. 

Hvis man gerne vil stille op til bestyrelsen og/eller har spørgsmål til opgaverne, skal man endelig ikke tøve med at tage kontakt.

Man kan tage kontakt til mig (formand@svenstrupbadmintonklub.dk / 28562462) eller Jonas Sørig (jonassorig@hotmail.com / 29724495)

Nedenfor findes den nuværende beskrivelse af bestyrelsens arbejdsopgaver og forventninger hertil.

Forventninger til bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, som står for ansvaret for klubbens drift. Bestyrelsen har fuldmagt til at oprettet og nedlægge udvalg til håndtering af opgaver ifm. klubbens daglige drift. 

Bestyrelsen er klubbens visionære organ, som handler ift. klubbens grundlæggende værdier. Bestyrelsen har jf. strukturændringen i 2020, få, men yderst væsentlige opgaver for at klubben spiller sammen som helhed. Det eneste tidspunkt bestyrelsen skal påtage sig opgaver, som ligger under et udvalg, er hvis der ikke er nogen i udvalget til at varetage opgaverne. Nedenfor ses de opgaver bestyrelsen skal varetage, hvorfor flere af dem er ting der kun skal tages stilling til en gang om året.

Arbejdsopgaver

 • Overordnet ansvar for klubbens drift. Herunder økonomi, sportslig, socialt og samspillet med diverse udvalg
 • Børneattester
 • Halfordeling med SGIF
 • Mål og visioner for klubben
 • Budget, samt budgetopfølgning
 • Generalforsamling i samarbejde med sekretariat udvalget
 • Vandrepokal ”Årets SBK’er”

Antal medlemmer

3 – 5 personer

Mvh.
Daniel Kold
Formand, Svenstrup Badmintonklub